میترسم گم شوم

میترسم از نگاهش

از غرق شدن می گریزم                                       

چند هفته دیگر اغاز جدال تازه ی منست   

/ 2 نظر / 3 بازدید