مقصود

ای تمام لحظه هايم با تو رنگ شاعرانه
با تو در فکر پريدن از تو دارم اين ترانه
ای تمام راز هستی در نگاهت کرده لانه
از تو می ايد به دنيا نقش پر رنگ زمانه
از تو مهر و ماه و باران گرد هم جمعی سه گانه
می نويسم از وجودت با وجودی خالصانه
هم تو دانی هم تو خواهی بی تو می گيرم بهانه
از تو دارم هر چه دارم ای شکوه جاودانه
غصه هايم را به يادت می کشم رنگ فسانه
با تو گرم صحبتم من گفت و گويی عاشقانه
از تو می گويند و هر کس با کلامی کودکانه
نام تو ورد زبانم در هياهوی شبانه
با تو مقصودم بهارم از تو دارم صد نشانه
صاحب منزل تويی توراهيم کن سوی خانه

/ 1 نظر / 17 بازدید
night

ای تو همه جان و دلم ای عشق و ای سودای من وه ! که چه زيبا خواهمت ! تا آمدی اندر برم شد کفر ايمان چاکرم ای ديدن تو دين من وی روی تو آيين من بی پا و سر کردی مرا !