قلب من

قلب من این روزها بشکسته است
چشم من در را به روی ارزوها بسته است
روی پیشانی من تصویر تلخ ماتمست
اه ایا ای خدایا او ز دستم خسته است؟
زیر پای ادمکها برگ پاییزان شدم
گردش این روزهای فاصله اهسته است
روح گندمزارهای شعر من ویران شده
بی تو حتی از گلویم طعم خواندن رسته است
برگ برگ دفترم اسم ترا حک کرده ام
بر تو گلواژه ترینهایم چنین وابسته است
با تو می پیچد هوای یاس در بیت غزل
بی تو محکومست دنیا اشک من پیوسته است

/ 0 نظر / 14 بازدید