آی ستاره

آی ستاره

این پرنده بی قراره

سرزده شب و سیاهی

که دلش آروم نداره

آی ستاره

آی ستاره

غم من پایان نداره

تن سیز آرزوها رنگ زرده روزگاره

آی ستاره

آی ستاره

منو خواب بکن دوباره

که ببینم توی رویا

اونی که دوسم می داره

آی ستاره

آی ستاره

بگو که کجا بهاره

کجا سقف آسمونش رنگ خوشبختی رو داره

آی ستاره

آی ستاره

بگو از اونی که داره

منو تنها جا می ذاره

توی دشت کهرباییش یه گل دیگه می کاره

آی ستاره

آی ستاره

بارون غزل می یاره؟

یه سبد یاس و اقاقی توی باغچمون می کاره؟

بگو که بیاد ستاره

منو قلب پاره پاره

گلدونای بی بهاره

نگو رسم روزگاره

آی ستاره

آی ستاره

دل من آروم نداره

بگو که میاد دوباره

آفتابو هدیه می یاره

آی ستاره

آی ستاره

غصه دل بی شماره

نمی گم با یه اشاره

که خدا دوسم نداره

آی سناره

آی سناره

به تو گفتم غم یاره

گل آرزوم همون بود

که چشاش رنگ بهاره

/ 0 نظر / 15 بازدید