و من شکسته تر شدم

من هر کاری کردم نشد

1 سال گذشت و من باز هم همان حالت قبل همان جور و همان احساس

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
يه رهگذر

نازنينم خواستي و نشد يا نخواستي و هر كاري كردي و نشد ؟ خيلي وقتا هر كاري ميكنيم و نميشه چون كار اصليه رو نميكنيم يعني خواستن رو بعشي وقتها هم كار اصليه رو ميكنيم يعني مي خوايم و دست رو دست ميذاريم ... بهت ميگم چكار كن فكر كن ببين چي ميخواي ... بعد كه مطمئن شدي ... حالا بخواه و انجام بده ... ... نبينمت شكسته دل ... چه بي صداس شكستنت ...

يه رهگذر

نازنينم خواستي و نشد يا نخواستي و هر كاري كردي و نشد ؟ خيلي وقتا هر كاري ميكنيم و نميشه چون كار اصليه رو نميكنيم يعني خواستن رو بعشي وقتها هم كار اصليه رو ميكنيم يعني مي خوايم و دست رو دست ميذاريم ... بهت ميگم چكار كن فكر كن ببين چي ميخواي ... بعد كه مطمئن شدي ... حالا بخواه و انجام بده ... ... نبينمت شكسته دل ... چه بي صداس شكستنت ...

سمیه

من نیز هم...