من را ببخش
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

من را ببخش من که پر از غصه و غمم
با اینکه در حضور تو من کوچکم کمم
با اینکه سهم تو شده این خاطرات تلخ
از طعم بوسه های تو من غرق مریمم
من را ببخش من که تمامم ترانه ایست
پبچیده در هوای زمستان دامنم
من بغض حبس گشته باران دردها
من را ببخش گرچه لبالب ز ماتمم
من شعله ای ز اتش عشقی بلا کشم
من را ببخش هرم تو سوزانده خرمنم
از دوری نگاه تو صد رنج می چشم
من سنگ نیستم نه تراشی ز اهنم
من را ببخش این من و این شعر و سادگی
تقدیمی دلم به تو این شعرم و تنم