دیار ننگین
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

با دلی شکسته برگشتم
از دیاری که عشق ننگین است
زیر لب زمزمه غزل خواندن
ضد قانون و ضد ایین است
گفتن دوستت میدارم
خود به نوعی که قصد توهین است
دادن گل بدست معشوقه
خرد و کوچک شمردن دین است
مردمان سنگدلتر از کوهند
جو دلها چه سخت و سنگین است
بوسه ها اه حکم اعدامند
چشمها قتلگاه خونین است
دشتهااه و ناله می کارند
لاله ها سرخها دروغین است
بوی خامی ادمیت بود
صورت سرد اسمان اینست