و بیست و چند تمام(برای تولدم 14 دی)
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

و بیست و چند تمام و تمام دفتر من
چه زود شعله گرفته خطوط پیکر من
منى سراسر دورى منى سراسر درد
و مرگ واژه عشق است خظ اخر من
و بیست و چند ساله شد در این غروب غریب
نر فت خواهش کودک خیالى از سر من
و زود مى رود این سالهاى باطلگی
و دود می شود عمرم از برابر من
نگاه کن که کیش و مات دلش مى مانم
چگونه فتح کنم باورش به باور من؟
جواب نذر تو مادر که نطفه اى پیوست
که مقصدم همه خاکست و مرگ بهتر من
که خود به خواهش خود پا نداده ام به جهان
و لاشه اى متحرک عدم سراسر من