تمام من
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

من سر به سجدگاه تو خم می کنم تمام
بی عزم خنده ات تب غم می کنم تمام
با تو پرنده ام همه جا پرسه می زنم
من با صدای تو گله کم می کنم تمام
تنها نشسته ام همه ذهنم به یاد توست
باران اشکم و نم و نم می کنم تمام
بی روح تو هوای دو چشمم که ابریست
بی کام تو شراب چو سم می کنم تمام
پیچید هرم داغ نفسهای تو به من
قلب ترا که قاب دلم می کنم تمام
اغاز فصل سبز حیاطی تو یاس باغ
عطر ترا نثار تنم می کنم تمام