مينويسم
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
مينويسم از دوست
مينويسم همه ی پاک شدن ها از اوست
مينويسم از اب
مينويسم از شور
از وجودی همه در رنگ حضور
مينويسم از خواب
 از شبی با مهتاب
از همان حس عظيم که نمودم بيتاب
مينويسم از يار
از لبانش تبدار
از نگاهش بيدار
از همان شوق وصالش هوشیار
مینویسم خاموش
همه در فکر خروش
همه از وصف دو چشمش مدهوش
مینویسم باران
از دعای یاران
در شب تابستان
همه از رحمت ان بی پایان
مینویسم از خاک
از همان عنصر پاک
بودنش تا افلاک
مینویسم از خون
قصه ی شعر و جنون
هستیم از نگهش گشت فزون
مینویسم از دوست...