ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

کاش من پاییز بودم
کاش من پاییز بودم
چون درختی خشک من زرد و ملال انگیز بودم
سر نوشت من کنار پرتگاهی بود بیشک
چله سرد زمستان طعمه هیزم شکن هایی چنین بی چیز بودم
کاش من پاییز بودم
برگ زردی از دلی پر درد ودرد اویز بودم