ارزو دارم
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

ارزو دارم باز گل من باشی  تو

و به هر کس برسی اسم مرا ساز کنی

ارزو دارم باز ارزویم باشی

قفل قلبم را تو با دلت باز کنی

ارزو دارم باز دل تو با دل من جور شود

بذر گلدان وجودم باشی و برای گل و گلبرگ شدن ناز کنی

ارزو دارم باز قسمی یاد کنی و به هرم نفس چلچله ها

با من از حس کبوتر سخن اغاز کنی