از تو
ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

از تو زیاد میشود خاطر گرم عاشقی

با تو جوانه میزند نوگل سبز رازقی

سرخی لاله گون تو مژده ی وصل میدهد

با تو بهار میشود زردی روح سادگی