دل مرده
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

سبزی گلدان قلبم رنگ پاییزان گرفت
شانه هایم زرد و غم دیده .دلم باران گرفت
بیست و اندی سال از عمرم کفایت میکند
خون به رگهایم نیامد رو به یخبندان گرفت
از چه بنویسم قلم تنها رفیق سالیان
قطره های جوهر فکرم چه سرگردان گرفت
شیوه ها اموختم دنیا چه کوچک می کند
بند و افسار زمین را دست نامردان گرفت
انتظار و صبر مدتها مرا همراه بود
دست اخر جسم بود و روح من پایان گرفت