کینه
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:
گرگین صفت تمام وجودش بهانه داشت
از ناسزای شب به سحرگه نشانه داشت
تا طرح خون کشیده به دامان سرکشش
جغد پلید و شوم به روحش روانه داشت
سر فصل ارزو و دلش جمله مردن است
او در شکست دل .هنری جاودانه داشت
تا پرتگاه عادت و بی قیدی و سکون
در ادعا و زخم زبان او فسانه داشت
پرواز رفته بود ز ذهنش زمین زیاد
در سایه ی سیاه عدم اشیانه داشت
سستی ز خود ندیده به کس خرده بس گرفت
با گوشه چشم زشت به دنیا کرانه داشت