نميدانم کدامين روز
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

نمیدانم کجا هستم

نمیدانم کدامین روز میمیرم

کدامین روز پایان غم امروز خواهد شد

چگونه بایدم فردا

عبور از موج مشکلها

چه خواهد امد اخر بر سر دلها

همه سر در گریبان

یا به غفلت خواب میبینند

و یا بوی علف در سر

در این دوران شبی مهتاب میبینند

گروهی گم شده در راه منزلها

خدا را دور می یابند

سراسر گرد محفلها

عدو را حور میتابند

امیدی هست ناپیدا

که ان را کور مینامند

و جمعی رنگ باطلها

زمین را مهد عیش و شور میخوانند

سرابش جای ساحلها

کویرش ماه میچینند

در این دوران شبی مهتاب میبینند

چه باید گفت

کدامین روز پایان غم امروز خواهد شد