باران ببار
ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

باران ببار بر تن پر درد و خسته ام

در ر ابه روی هر چه دوروییست بسته ام

از من بشوی نطفه ی کابوس بی کسی

بر هم بزن سکوت که تنها شکسته ام

اتش فرو نشان همه بغضی بلاکشست

فواره ی خیال خدا را گسسته ام

من عمق چاه بوالهوسانم تو پاک کن

از چنگ دیو بد سگلی من نرسته ام

بر من ببار همره اشکم روانه باش

بر روح بیدلان زمان دل نبسته ام