عصیان
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
سنگینی نگاه خدایان به سوی ماست
قلب وطن. زمانه شمار بنفشه هاست
سوگند زیر پا گذاشتی تو ای زمین
یخ بسته روح سادگیت زیر ظلم و کین
تا خشم می خوریم و صدامان سکوت سرد
ایا شنیده ای تو نفیری ز هیچ مرد؟
فولاد و اهن از غم دوران مذاب گشت
از اشک لالگان همه سرخست خون دشت
پالوده ی ستم و ریا را دوا زدند
از دار بر نخاست دگر داد حق بلند