سقوط
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

 

روز وصل و اشناییها گذشت

هر که رفت از پیش من دیگر به اینجا برنگشت

دوستانم اهل  نیرنگ و ریاکاران شدند

دشمنانم سوی من هر دم نمودند بازگشت

صحبت سردی و گرمی خوردن این روزگارم را بس است

چشم من پر شد گریزانم ز مردم های دشت

ساکتم اما سکوتم خفته ی فریادهاست

بر تنم رد سقوط ارزومندی نشست

کس نداند درد من در اینه ها بنگرید

بر تن فرسود من این روزها غمها گذشت