...
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

من که با دست زبان تیشه به ریشه میزنم

ساز تنها ماندن و رفتن همیشه می زنم

هیچ عشقی جز تو در قلبم نشانه ها نرفت

سنگ خاموشی به بطن و روح شیشه می زنم

بارها خواندم ترا ای ایه ی نازل شده

در پی ات اهوی جانم ره به بیشه میزنم

مردمان گویند من دیوانه ای در اتشم

مهر نامم را به رسمت عشق پیشه می زنم