جدايی
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

فاصله های زندگی ما را ز هم بیگانه کرد

گرگ سیاه قصه ها این خنده ها مستانه کرد

چشم من و تو خون گریست دل همدم دیوار شد

نقش فریب سالیان ما را به غم همخانه کرد

یادت که اید پیش از این دریا و ان شوریدگی

چشمان دریا گونه اش من را چنین دیوانه کرد

هر کس نگاه دوست بوداز پشت سر خنجر کشان

رویای شبهای مرا این دشنه ها افسانه کرد

تا صبح با مهتاب شب این قصه را تکرار کن

دست کدامین سرنوشت این بازی رندانه کرد