شکست
ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

صورتک بر چهره و قلبی پر از نفرین و درد

قافیه ها وزن ها بی رنگ و سرد

فاتحه می خواند و بر گور خود شیون زنان

شورش احساس بر عقلش در این پاییز سرد

خرد و کوچک گشته از تهدید و تکرار زمان

اه خشکید اخرین اسطو ره در سیمای مرد

طعم مرگ عشق را او با زبانش میچشید

ذهن سرما خورده اش زخمی ز بیداد و نبرد

او که ان بیراه را با ارزو طی می نمود

دست ظلم اسمان او را ز خود بیگانه کرد

وای رسم این زمانه جز شکستن هیچ نیست

زنده اما زندگان کردند او را طرد طرد