من را رها کنيد
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

من را رها کنید

که دیریست رسته ام

از هر چه بود و هست دگر بار خسته ام

تاراج برده اید مگر روح و جان من

از تهمت و دروغ بدان دل شکسته ام

این نیست رسم ادمی و نیست بندگی

دیریست که از مردمکان دل گسسته ام

من را رها کنید که اینک زمان ماست

از اتش و فریب زمین زود جسته ام

من را رها کنید خدایم گواهی است

این قلب بود و عاشقی دست بسته ام