ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

من و تو ما نشویم
جمله دریا نشویم
ساکن خانه دل ها نشویم
در همین حالت و بس
راهی بستر فردا نشویم
گرچه پر حادثه ایم
فتنه بر پا نشویم
شاعری بی سر و سودا نشویم
سخت بی پنداریم
صاحب حل معما نشویم
دست بالا نبریم
غافل از میوه هوا نشویم
یاری از یاد بریم
عاشقی پر شر و شیدا نشویم
رنگ خورشید به ابر سیهی بفروشیم
نرم نرمک نوسان دل گل ها نشویم
آب توحید به سر کرده که بر پا نشویم
خاک پاک ملکوتش که دگر ما نشویم
ما که چون ما نشدیم
جمله دریا نشویم
ساکن خانه دل ها نشویم