ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

 

نمی بندم نگاهم را به روی چشم پر نازت

نمی خواهم دم آخر سرودی جز غم سازت

نمی دانم چرا از من تو بگریزی بدین هنگام

نمی گویی تو رنجت را مگر در سوز آوازت

تو را می خوانم و افسوس که در فردا تو پنهانی

جوابم را چه خواهی گفت تو با لبخند پر رازت

صدایت می کنم با چشم های خیس خود اما

نمی خواهی مرا دیگر جدایی گشته آغازت

منی بر خاک افتاده تو در حقم دعایی باش

تو تا اوج سبک باری نبودم فصل پروازت