تو
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
تو تا طلوع قلب من

     درخشش ستاره ای

      تو تا شکوه ارزو
 
       تبسمی دوباره ای
 
    تو در منی تو با منی


                                                تو ماندنی ترين طلوع روشنی

          تو زادگاه سبز عارفانه ی شکفتنی


 
             سعادتی دوباره ای
 
     هوای پاک بودنی

      تو ساقی شراب عارفانه ای
 
   شکفتن ترانه ای

    سپيد روح نازکت
 
      بهانه ی شبانه ای
 
       ز اتش نوازشت

         بسوخت روح و پيکرم

                                                                                                                                    برای مستی تنم

 
   سرود عاشقانه ای

         شفای قلب سرکشم
 
     تو شور جاودانه ای
 
    تو کوه ارزوی من
 

   تو خواب عارفانه ای

      تو در منی تو با منی
 
               تو مستی خیال و شعر و شبنمی