ز ياد رفته ام
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
من از هجوم رنگها دگر به خاک رفته ام
         در انتظار سنگها ز غصه
 اب رفته ام
           من از درنگ ارزو فدا
ی غصه ها شدم
             ز قصه های بی کسی به اين سراب رفته

ام
        دلم ز جنس اب بود کنون ب
ه رنگ اتشم
            خمار چشم من نيم شراب
ناب رفته ام
             من از تولد زمان کنون ف
نايم ارزوست
            به ماهتاب و افتاب دگر به خواب رفته
ام
       کنون منم چو اسمان هوای
 اشک دارم و
            به ياد ان يگانه يار شب رباب
 رفته ام
        منی نبوده و نبود که از تو پر کش
يده ام  
     به تو نظر نموده ام ولی ز ياد رفته ام