دیگر شبیه شاعره ای منگ نیستم
ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ بهمن ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

آنقدر دلم شکسته که دلتنگ نیستم

با سمفونی غصه هماهنگ نیستم

عادت که کرده ام به تب عشق ناسپاس

با دیوهای قصه سر جنگ نیستم

دیگر به جای گریه من خون نمی چکد

چون ساز کوک نخورده بد آهنگ نیستم

از بس ترک خورده ام از سوی نارفیق

با چند روز پیش خود همسنگ نیستم

شبهای بی قراری من کم نبوده است

دیگر اسیر جغد و شباهنگ نیستم

دستان من به سمت خدا هم شکسته شد

دیگر برای دست دعا لنگ نیستم

در پیچ و تاب قافیه ام غوطه می خورم

دیگر شبیه شاعره ای منگ نیستم