دیگر مریض می شوم
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

دیگر مریض می شوم از بس ندیدمت

ازباغ شعریک غزل تلخ چیدمت

خطها کشیده ام گذر روز بی ترا

لعنت به من که روز نخستین گزیدمت

دیگر به چشم بسته من متکی نباش

من کور و کر ولی به خیانت شنیدمت

بستی تو بال من قفسم تنگ بود و سرد

اما دگر به راه وجودم بریدمت

نیلوفرانه بر تن قلبت نشست و مرد

بیچاره من که با دگرعریانه دیدمت