سخنی دیگر
ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ آذر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

اینجا جای من نیست 
بر روی این زمین غریبم
این آسمان سقف خانه من نیست
نباید به اینجا می آمدم

اینجا تبعیدگاه من است
چه گناهی مرا به این غربت دور رانده است؟
دکتر شریعتی