» شنبه ٢ آذر ،۱۳٩٢ :: شنبه ٢ آذر ،۱۳٩٢
» نمیاد اون که رفته نمیاد :: شنبه ٢٥ آذر ،۱۳٩۱
» دردهایم را هر چه بنویسم کم نمیشود :: دوشنبه ٧ آذر ،۱۳٩٠
» خودم تنهایی می خندم :: جمعه ٢۱ امرداد ،۱۳٩٠
» من عشق نمی خواهم :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» دیگر شبیه شاعره ای منگ نیستم :: جمعه ۸ بهمن ،۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٩
» دیگر مریض می شوم :: دوشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٩
» ... :: یکشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٩
» سایه های پیری :: جمعه ۱٠ دی ،۱۳۸٩
» دروغ :: یکشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٩
» سخنی دیگر :: جمعه ۱٢ آذر ،۱۳۸٩
» سکوت می کنم :: سه‌شنبه ٩ آذر ،۱۳۸٩
» نگاه میکنم :: یکشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٩
» نگاه ,من نمی کنم :: شنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٩
» ببر مرا :: چهارشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٩
» امشب دلم برای کسی تنگ می شود :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٩
» عاشق چلاق :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۸
» و من شکسته تر شدم :: یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۸
» من خواستم که سبز کنم اسمانه را :: دوشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸۸
» من را ببخش :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» بگذار تا ستاره من شعله ور شود :: یکشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٧
» من تا ابد کنار تو بودم :: دوشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٧
» دیار ننگین :: یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٧
» مرا ز یاد برده ای :: یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٧
» و بیست و چند تمام(برای تولدم 14 دی) :: شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٧
» خواب :: سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٧
» دلم گرفت :: جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸٧
» تمام من :: پنجشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٧
» ... :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٧
» سیگار :: یکشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٧
» اشتباه قشنگ :: یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٧
» شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٧ :: شنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٧
» دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٧
» قلب من :: دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٧
» ارزو دارم :: یکشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٧
» جمعه ٢۱ تیر ،۱۳۸٧ :: جمعه ٢۱ تیر ،۱۳۸٧
» ... :: دوشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٧
» دل مرده :: شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٧
» مرگ من :: شنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» کینه :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» کینه :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» باران ببار :: شنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» عصیان :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٦
» سهم من از زندگی ناچیز بود :: شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٦
» سقوط :: سه‌شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٦
» تقدیم به دختر دایی کوچولو ی من دیانا :: سه‌شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٦
» یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦
» ... :: یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦
» جمعه ۱٤ دی ،۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ دی ،۱۳۸٦
» روز پايان بهار ارزو :: سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٦
» تنها نمانده ای :: جمعه ٢٥ آبان ،۱۳۸٦
» سرد است دست من :: جمعه ٢٥ آبان ،۱۳۸٦
» جمعه ۱۱ آبان ،۱۳۸٦ :: جمعه ۱۱ آبان ،۱۳۸٦
» مرگ گلها را چرا باور کنيم :: جمعه ٤ آبان ،۱۳۸٦
» ناله ی شبانه ی من :: جمعه ٢٧ مهر ،۱۳۸٦
» بی گنه؟ :: جمعه ٢٧ مهر ،۱۳۸٦
» تو و نگاهت :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٦
» يادی از او و گذشته ها :: یکشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٦
» جدايی :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٦
» شکست :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦
» مقصود :: یکشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٦
» ... :: جمعه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٦
» دلم ز اسمان گرفت :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦
» دلم ز اسمان گرفت :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦
» تو :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٦
» ميروم :: پنجشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٦
» من را رها کنيد :: پنجشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٦
» امتحانم تموم شد :: پنجشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٦
» پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦
» من دلم مرد و ... :: پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
» ارزو :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
» مي روم :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦
» یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» دل او :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» واسم دعا کنيد :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» baz ham emtehan :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» تقديم به رزای مهربونم :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» تو :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» salam :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» man emrooz dars khoondammmmmmmmmmmmmmm :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» saaaaaaaaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaam :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» man narahatam :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» روزگار غريب :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» ز ياد رفته ام :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» چرا :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» جمعه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» ......... :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» مينويسم :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» از تو :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» نميدانم کدامين روز :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» من دلم پر شده است :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» من عوض شدم :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» کاش ميدانستم :: شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦