من عشق نمی خواهم
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

من عشق نمی خواهم تنهایی و تنهایی

در اوج سبکبالی در عمق شکیبایی

 من عشق نمی خواهم اینجا پر روباهست

هر  کس که دلم خوش کرد خوشحال تب ما است

من عشق نمی خواهم زنجیر و قفس کم نیست

دیگر غم و دردم را چشمان تو محرم نیست

من عشق نمی خواهم امید مرا بردند

تار و رگ من بریدهرجا که نمک خوردند