عاشق چلاق
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

بنشین ببین چگونه دلم خرد می شود
زیر نگاه پرشده از دوری و فراق
زیر هجوم حرفهای طعم آه و درد
زیر سکوت و سردی بی رحم این اتاق
بنشین بخند بر غم این شب گلایه ها
بر چشمهای اشکی این عاشق چلاق
بر ناله های خونی این اسمان تنگ
بر آبروی رفته این دختر طلاق
آری نگاه کن تو مرا لیک دیده ای
آن روزها به چشم تو حوری غزال ساق
بنشین بخند بر رخ من کش هر آنچه هست
اکنون به چشم تو شده ام زشت و بد دماغ
آری ببین چگونه دلم خرد می شود
او کیست آنکه شعله زده بر چنین نفاق
او که به دار زد همه ارزوی من
من ماندم و سکوت و فضای غم و فراق