و من شکسته تر شدم
ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

من هر کاری کردم نشد

1 سال گذشت و من باز هم همان حالت قبل همان جور و همان احساس