ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

شاهزاده من کجاست ؟
بگین کی از راه میاد؟
 سوار اسب سفید
بگین از کجا میاد
هنوز تو یک حسرتم.حسرت عشقی عمیق
یک شاخه گل سرخ از دست گرم رفیق
نگام شبا پر می شد هیچکی چشامو ندید
وقتی دلم شکستش کسی ستارمو چید
شاهزاده من کجاست
 بگین کی از راه میاد
سوار اسب سفید بگین از کجا میاد
خب اره گفت دو دوستیم فقط دو دوست ساده
گفت که بیاد دوباره اشکای بی اراده
اره دو دوستیم اما دوستیم تا بی نهایت
اما می خواست تموم شه همه چی اسون و راحت
شاهزاده من کجاست
  بگین کی از راه میاد
سوار اسب سفید
بگین از کجا میاد
اره دلم می گیره وقتی می گفت عاصیه
هم از صدام هم عشقم انگار دیگه شاکیه
دست خودم نیست اخه من تو چشاش اسیرم
مثل یه ماهی تو اب بدون اون میمیرم
شاهزاده من کجاست
بگین کی از راه میاد
سوار اسب سفید
بگین از کجا میاد
اره خب اون ادما خوب دلموشکوندن
روی زخمای تازم خیلی نمک پاشوندن
مریم چه بی صدا مرد وقتی شاخشو چیدن
تو دشت ارزوهاش دیگه گلی ندیدن
نگام هنوز به دره که شاید از راه بیاد
یه روز بشه دوباره بگه دلم رو می خواد
شاهزاده من کجاست
بگین کی از راه میاد
سوار اسب سفید
بگین از کجا میاد