مرگ من
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

طناب زخمی دار دور ارواره ی من

بزن تو مهر بطالت به راه چاره ی من


فضای سرخ نبودن.فضای تارو کبود

بخوان حدیث رهایی به یادواره ی من

ضلالت شب و اندوه بی سبب ماندن

بگو بگو که ببینند شاهکاره ی من

چه سرد نقش زمین گشته ام تو میبینی؟

و نیست معجزه دستی ز ماه پاره ی من

به سوی خلوت دستان او روان گردم

چه نیک تعبیرشد حکم استخاره ی من

خطوط سایه ی من را به خاطرت بسپار

چه زود رنگ خزان شد گل بهاره ی من

سکوت کن که در این غایله زبان کوتاست

که جشن میگیرم هستی دوباره ی من