من تا ابد کنار تو بودم
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:


من تا ابد کنار تو بودم ولی چه سود
خوشبخت انکسی که دلت را ز من ربود
من خواستم که سهم تو باشم ولی نشد
بی تو سفید موی سیاهم دلم کبود
فردا به چشم باغچه ام سرد و خسته است
اخر چگونه بی تو بهارش ز غم زدود؟
دستان تو کنون به چه دستی گره شده؟
یادت که رفت گرمی دستان من چه زود
بال و پرم تویی تو بدان سوخت بال من
پرواز رفته از سر من غصه ره گشود
بی تو تمام شد شب شب بو بدون ماه
در وصف گریه ها دل من سالها سرود


دیار ننگین
ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

با دلی شکسته برگشتم
از دیاری که عشق ننگین است
زیر لب زمزمه غزل خواندن
ضد قانون و ضد ایین است
گفتن دوستت میدارم
خود به نوعی که قصد توهین است
دادن گل بدست معشوقه
خرد و کوچک شمردن دین است
مردمان سنگدلتر از کوهند
جو دلها چه سخت و سنگین است
بوسه ها اه حکم اعدامند
چشمها قتلگاه خونین است
دشتهااه و ناله می کارند
لاله ها سرخها دروغین است
بوی خامی ادمیت بود
صورت سرد اسمان اینست