ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٦  کلمات کلیدی:
با همه بيگانه گشتم من
 با همه ديوانگان اين زمين سست
 با همه دنيای بی مقدار خواب الود
روح من پرواز خواهد کرد
صبح روزی از همين ايام
صبح روزی از تنی خسته -دلی ارام
با همه بيگانه گشتم من
با همه دل مردگان شهر
مي روم ان سوی ان سويی
از همه الودگيها قهر
ميروم هم پيکر بادم
با تپش های زلال رود
قلب من دلتنگ ازادی
بازگشتی بی تن و بی پود
می روم خوشحال و بی پروا
زنده تر از زندگانم من
با همه بيگانگيهايم
اشنا با اشنايم من